PArtyArt

Pagina noastră este în construcție

Vom reveni în curând cu un nou website și mai multă distracție pentru copii și nu numai!

Pentru orice tip de informații sau rezervări contactați-ne la numerele de telefon:

0765915650 sau 0745169548

Între timp puteți să ne urmăriți pe Facebook pentru a fi la curent cu ultimele știri și oferte:

PartyArt pe Facebook

Eu

Comunicat de presă

Data 22 Decembrie 2018

Finalizarea proiectului „Joy - Concept de joacă inteligent”

Magicland S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “Joy - Concept de joacă inteligent”, cod SMIS 117266, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 296.193,59 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 246.100,15 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivității Magicland S.R.L. pe piaţa serviciilor din teritoriul ITI Delta Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează întocmirea și depunerea Cererii de finanțare/Planului de afaceri și asigurarea managementului investiției; achiziționarea de echipamente specifice și dotări de mobilier aferente serviciilor care vor fi prestate în activitățile de organizare de evenimente recreative și distractive; promovarea programului și a proiectului, prin asigurarea vizibilității la locul de implementare și diseminarea rezultatelor.

Investiția are un impact semnificativ la nivelul localității și al regiunii, prin dezvoltarea de activități recreative și distractive care se adresează în special copiilor și părinților. Prin activitățile propuse, proiectul „Joy – Concept de joacă inteligent”, poziționează Magicland S.R.L. în categoria de furnizor principal de servicii de recreere pe segmentul de vârsta 7+ ani. Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, prin asigurarea de măsuri privind egalitatea de șanse și de tratament egal, prin angajarea unei persoane din categorie defavorizată.

Prin achiziționarea unor echipamente de joacă sigure si confortabile, copiii au posibilitatea să interacționeze reciproc, să-și dezvolte personalitatea, să-și cultive spiritul creativ și inventivitatea, precum și să se dezvolte din punct de vedere fizic si social.

Date de contact:

Magicland SRL
Avram Mihaela, administrator
Telefon: 0765.915.650
E-mail: partyart.office@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Eu

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României